Printer Friendly Version


4 records found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

Arabidium Spach, Hist. Nat. Vég. Phan. 6: 436. 10 Mar 1838.
T.: A. alpestre Spach, nom. illeg. (Arabis alpina Linnaeus)
Arabis Linnaeus 1753 (by lectotypification)
PHAN.-BRASSICACEAE (79) 9 Feb 1996

Diacritical Conversion

Arabis Adanson, Fam. 2: 422, 519. Jul-Aug 1763 (non Linnaeus 1753).
Iberis Linnaeus 1753
PHAN.-BRASSICACEAE (78) 9 Feb 1996

Diacritical Conversion

[C] Arabis Linnaeus, Sp. Pl. 664. 1 Mai 1753.
LT.: A. alpina Linnaeus (vide N. L. Britton et A. Brown, Ill. Fl. N.U.S. ed. 2. 2: 178. 7 Jun 1913; M. L. Green, Bull. Misc. Inform. 1925: 55. 6 Apr 1925)
PHAN.-BRASSICACEAE (79) 26 Jan 2011

Diacritical Conversion

Turritis Adanson, Fam. 2: 418, 615. Jul-Aug 1763 (non Linnaeus 1753).
Arabis Linnaeus 1753
PHAN.-BRASSICACEAE (10) 9 Feb 1996

Top