Printer Friendly Version


4 records found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

Diplonema Kjellman, Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl. ser. 3. 20(5): 302. 1883 (non G. Don 1837).
T.: Conferva percursa C. A. Agardh
Percursaria Bory de St.-Vincent 1823
CHLOROPHYTA-ULVACEAE (10) 31 May 2006

Diacritical Conversion

[C] Percursaria Bory de St.-Vincent, Dict. Class. Hist. Nat. 4: 393. 27 Dec 1823; 13: 206. 1 Mar 1828.
T.: Conferva percursa C. A. Agardh
CHLOROPHYTA-ULVACEAE (2) 31 May 2006

Diacritical Conversion

Tetranema J. E. Areschoug, Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal. ser. 2. 14: 418. 1850 (non Bentham 1843 (nom. cons.)).
T.: T. percursum (C. A. Agardh) J. E. Areschoug (Conferva percursa C. A. Agardh)
Percursaria Bory de St.-Vincent 1823
CHLOROPHYC.-ULVACEAE (2) 31 May 2006

Diacritical Conversion

Zignoa Trevisan, Prosp. Fl. Eug. 50. 1842.
LT.: Z. percursa (C. A. Agardh) Trevisan (Conferva percursa C. A. Agardh) (vide Papenfuss, J. Linn. Soc., Bot. 56: 314. 1960)
Percursaria Bory de Saint-Vincent 1823 (by lectotypification)
CHLOROPHYCEAE-ULVACEAE (2) 9 Feb 1996

Top