Printer Friendly Version


3 records found in the Index Nominum Genericorum database.

Return to the search form.


Diacritical Conversion

Reichardia A. W. Roth, Novae Pl. Sp. 210. Jan-Jun 1821 (non A. W. Roth 1787, nec A. W. Roth 1800).
LT.: R. hexapetala A. W. Roth (vide R. S. Cowan, ING card 18420. Feb 1964)
PHAN.-CAESALPINIACEAE (55/104) 9 Feb 1996

Diacritical Conversion

Reichardia A. W. Roth, Catalecta 2: 64. 1800 (non A. W. Roth 1787).
T.: R. scandens (Cavanilles) A. W. Roth (Usteria scandens Cavanilles)
Maurandya Ortega 1797
PHAN.-SCROPHULARIACEAE (75) 9 Feb 1996

Diacritical Conversion

[C] Reichardia A. W. Roth, Bot. Abh. Beob. 35. 1787.
LT.: R. tingitana (Linnaeus) A. W. Roth (Scorzonera tingitana Linnaeus) (vide N. L. Britton, Fl. Bermuda 382. 28 Feb. 1918)
PHAN.-ASTERACEAE (75) 9 Feb 1996

Top