Return to Previous Page
 
Cladonia itatiaiae Ahti & Marcelli in Ahti Fl. Neotr. Monogr. 78: 128. 3 Mar 2000. Brazil, Minas Gerais, Mun. Itamonte, Parque Nacional do Itatiaia, km 7-8 on Planalto rd. to Agulhas Negras, 2000 m, 1993, M. P. Marcelli, T. Ahti & O. Yano 25299a.
  Holotype SP, Isotype B, H, NY, US