Return to Previous Page
 
Cladonia obscurata Ahti Fl. Neotr. Monogr. 78: 290. 3 Mar 2000. Brazil, Minas Gerais, Mun. Catas Altas, Cara├ža, NE slope of Pico Inficionado, 1500 m, 1965, F. Mattick [as 'G. Follmann'!] s.n.
  Holotype H, Isotype KUO, MIN