Peperomia hypoleuca? Miq. var. alternifolia Wawra, Flora 58: 232. 1875.
Type information:
Holotype [W]. H. Wawra 1674. 1869- 1870. O`ahu: Waiolani.
=Peperomia latifolia

*Verification: None.